Dancesport Events


ADS - Marrickville 2024


Oceania Dancesport Championships 2023


Wollongong National Dancesport Championships 2023


76th Australian Dancesport Championships 2022


Oceania Dancesport Championships - 2nd October


NSW Open - 25th September


ADS Galaxy Dancesport Championships - 21st August


Wollongong National Dancesport Championships - 25th June


ADS Sydney City Classic - 15 May
76th Australian Dancesport Championships


Using Zenfolio